Thursday, 15 March 2012

Thursday

This is the front garden - and it definitively need a refurnishment this spring - ANY IDEAS OUT THERE??
Dette er forhagen til huset og det trengs en "oppussing" her i løpet av våren. Noen ideer ?

No comments:

Post a Comment